Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Διάρκεια σχολικού έτους: 10 Σεπτεμβρίου έως 25 Ιουνίου
 • Εγγραφές Α΄ Εξαμήνου: Από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
 • Εγγραφές Β΄ Εξαμήνου: Μέχρι 15 Φεβρουαρίου.
 • Έναρξη όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχές Οκτωβρίου.
 • Προεγγραφές υποχρεωτικών: από 1η Σεπτεμβρίου.
 • Οι ημέρες διδασκαλίας των μαθημάτων είναι: ( Δευτέρα - Πέμπτη ) , ( Τρίτη - Παρασκευή) , (Τετάρτη - Σάββατο)
 • Η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται ατομικά σε κάθε ένα μαθητή και διαρκεί το λιγότερο 20΄ στις μικρές τάξεις και 45΄ στην Ανωτέρα Τάξη. Τα γενικά ομαδικά μαθήματα διαρκούν 1 – 1.30 ώρα ενώ τα ατομικά 40΄ μια φορά την εβδομάδα.
 • Στο τέλος κάθε σχολικού έτους γίνονται εξετάσεις για την εξακρίβωση της προόδου των σπουδαστών του Ωδείου, που είναι υποχρεωτικές για όλους σύμφωνα με τον κανονισμό.
 • Δεν επιτρέπεται η διακοπή σπουδών το μήνα Μάιο.
 • Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις ημέρες αργίας, που ορίζει το Υπ. Πολιτισμού, δεν αντικαθίστανται.
 • Οι ημέρες αυτές αναφέρονται στο εορτολόγιο του Ωδείου.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ EΘΝIΚOΥ ΩΔΕIOΥ

 • Η 28η Οκτωβρίου
 • Η 17η Νοεμβρίου (Ημέρα Πολυτεχνείου)
 • Των Χριστουγέννων (από την παραμονή μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου)
 • Των Τριών Ιεραρχών
 • Το Σάββατο της Αποκριάς
 • Καθαρή Δευτέρα
 • Η 25η Μαρτίου
 • Το πρωί της 3ης Απριλίου (επέτειος θανάτου του ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, ιδρυτή του Eθνικού Ωδείoυ)
 • 1η Μαϊου
 • Το Πάσχα (από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και Κυριακή του Θωμά)
 • Του Αγίου Πνεύματος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Χειμερινές τον Ιανουάριο 15 Δεκεμβρίου έως τέλος Ιανουαρίου
Θερινές τον Ιούνιο Από 5 Μαΐου έως 30 Ιουνίου

Υποχρεώσεις Σπουδαστών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται με τρεις τρόπους:
 • Εφάπαξ κατά την εγγραφή με δικαίωμα έκπτωσης 5% επί των ετησίων διδάκτρων. Η έκπτωση ισχύει μέχρι και το μήνα Νοέμβριο.
 • Σε 10 ισόποσες δόσεις που καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα, με εξαίρεση την τελική δόση η οποία προκαταβάλλεται με τη δόση του Δεκεμβρίου.
 • Σε πέντε ισόποσες δόσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους:
 • 1η δόση μαζί με την εγγραφή ή έως 30/9
 • 2η δόση Από 5/10 έως 5/11
 • 3η δόση Από 5/11 έως 20/12
 • 4η δόση Από 7/1 έως 5/2
 • 5η δόση Από 5/2 έως 5/4
 • Οι ανωτέρω χρονικές περίοδοι είναι απόλυτα καθοριστικές για την καταβολή της κάθε δόσης.
 • Σπουδαστής εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ωδείου από την προηγούμενη διδακτική περίοδο,υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων από το μήνα Σεπτέμβριο.
 • Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου εάν τα δίδακτρα μεταβληθούν λόγω αλλαγής τάξης ή επιπέδου, η διαφορά που θα προκύψει για το εναπομένον διάστημα σπουδών, θα υπολογίζεται αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων θα υπάρξει υπενθύμιση από τη Γραμματεία του Ωδείου και θα πρέπει η δόση να καλυφθεί άμεσα.
 • Ο σπουδαστής δεν πρέπει να οφείλει δίδακτρα προκειμένου να λάβει μέρος σε ετήσιες, προαγωγικές, κατατακτήριες ή απολυτήριες εξετάσεις.
 • Τα εξέταστρα καταβάλλονται το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.
 • Το δικαίωμα εγγραφής δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με δίδακτρα και δεν μεταφέρεται σε άλλη διδακτική περίοδο.
 • Καταβληθέντα δίδακτρα, δικαιώματα εγγραφής ή εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
 • Το μαθητικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές, γιατί σ’ αυτό καταχωρείται η βαθμολογία τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Ο σπουδαστής οφείλει:
 • Να παρακολουθεί ανελλιπώς και με συνέπεια τα μαθήματά του. Ο σπουδαστής που συστηματικά κάνει απουσίες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
 • Πέραν των 8 αδικαιολόγητων απουσιών σε ειδικό ή υποχρεωτικό μάθημα, ο σπουδαστής στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στις απολυτήριες εξετάσεις.
 • Να λαμβάνει μέρος στις ετήσιες – προαγωγικές εξετάσεις.
 • Υποχρέωση ανάλογη έχει και ο υπό κατάταξη σπουδαστής.
 • Να συμμετέχει σε μαθητικές συναυλίες και μουσικά σύνολα, εφόσον προτείνεται από τον καθηγητή του.
 • Να σέβεται τους χώρους και τα μουσικά όργανα του Ωδείου.
 • Να ειδοποιεί τη Γραμματεία για τυχόν απουσία του.
 • Να είναι τουλάχιστον 5΄ πριν την ώρα του προγραμματισμένου μαθήματός του στο χώρο του Ωδείου.
 • Να διαβάζει τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον ειδικό πίνακα στην είσοδο του Ωδείου.
 • Να παρακολουθεί τις συναυλίες του Ωδείου προς απόκτηση πείρας και πολλαπλών μουσικών γνώσεων.
 • Διακοπή φοίτησης σπουδαστή θεωρείται δεδομένη κατόπιν συμπλήρωσης σχετικού εντύπου διαγραφής, που καταχωρείται στο Αρχείο Μητρώου Μαθητών την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα και ισχύει από τον επόμενο μήνα διδασκαλίας.
 • Διακοπή μήνα Μάιο δε γίνεται δεκτή.
 • Απαγορεύεται αυστηρά στον σπουδαστή να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με διδάσκοντες του Ωδείου.
 • Η συμμετοχή του σπουδαστή σε διαγωνισμούς, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις εκτός Ωδείου γίνεται μετά από έγκριση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
 • Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε μαθητές και διδάσκοντες.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Ωδείου.