ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑ
ΠΙΑΝΟ 2 3 3 3-4
ΜΟΝΩΔΙΑ 1 2 2 3-4
ΒΙΟΛΙ 2 3 3 3-4
ΒΙΟΛΕΝΤΣΕΛΟ 2 2 3 3-4
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 1 1 2 3-4
ΠΝΕΥΣΤΑ 1 2 2 3-4
ΚΙΘΑΡΑ 2 3 3 3-4
Σύνολο Ετών
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 5
ΩΔΙΚΗ 2
ΑΡΜΟΝΙΑ 3
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ 2
ΦΟΥΓΚΑ 2
ΣΥΝΘΕΣΗ 4
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 2
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 5
*Η διάρκεια σπουδών στις ανωτέρω βαθμίδες, διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, την επιμέλεια και το μουσικό ταλέντο του σπουδαστή. Οι δε προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του Ωδείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΑΝΟ ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ ΠΝΕΥΣΤΑ ΚΙΘΑΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ Γ' ΘΕΩΡΙΑ Γ'
ΣΟΛΦΕΖ ΣΟΛΦΕΖ ΣΟΛΦΕΖ ΣΟΛΦΕΖ ΣΟΛΦΕΖ ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ ΣΟΛΦΕΖ Γ΄ ΣΟΛΦΕΖ Γ΄
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤ. ΠΑΡΑΔΟΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΧΟΡΔΑ ή ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ