Εσωτερικός
    Κανονισμός
Ανακοινώσεις
-30% οι εγγραφές για τη χρονιά 2016 - '17

-10% τα δίδακτρα για αρχάριους


Εγγραφές Α΄ Εξαμήνου: Από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Εγγραφές Β΄ Εξαμήνου: Όλο το Φεβρουάριο.


Έναρξη όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχές Σεπτεμβρίου.

Από 1/9/2011 δημιουργία νέου τμήματος μουσικοθεατρικής αγωγής (για παιδιά απο 3 εώς 7 ετών)

» Περισσότερα

 

:: Γενικές Πληροφορίες ::

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ Προκαταρκτική Κατωτέρα Μέση Ανωτέρα
ΠΙΑΝΟ 2 3 3 3 – 4
ΜΟΝΩΔΙΑ 1 2 2 3 – 4
ΒΙΟΛΙ 2 3 3 3 – 4
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 2 2 3 3 – 4
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 1 1 2 3 – 4
ΠΝΕΥΣΤΑ 1 2 2 3 – 4
ΚΙΘΑΡΑ 2 3 3 3 – 4
  Σύνολο Ετών      
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 5      
ΩΔΙΚΗ 2      
ΑΡΜΟΝΙΑ 3      
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ 2      
ΦΟΥΓΚΑ 2      
ΣΥΝΘΕΣΗ 4      
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 2      
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 5      
* Σημ.: Η διάρκεια φοίτησης στις ανωτέρω βαθμίδες, διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, την επιμέλεια και το μουσικό ταλέντο του σπουδαστή. Οι δε προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΦΟΙΤΗΣΗ

α) Χειμερινές τον Ιανουάριο

β) Θερινές τον Ιούνιο

Διάρκεια σχολικού έτους: 10 Σεπτεμβρίου έως 25 Ιουνίου.

Εγγραφές Α΄ Εξαμήνου: Από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Εγγραφές Β΄ Εξαμήνου: Όλο το Φεβρουάριο.

Έναρξη όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχές Οκτωβρίου.

Προεγγραφές υποχρεωτικών: από 1η Σεπτεμβρίου.

Οι ημέρες διδασκαλίας των μαθημάτων είναι:

Δευτέρα – Πέμπτη

Τρίτη – Παρασκευή

Τετάρτη – Σάββατο

Η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται ατομικά σε κάθε ένα μαθητή και διαρκεί το λιγότερο 20΄ στις μικρές τάξεις και 45΄ στην Ανωτέρα Τάξη. Τα γενικά ομαδικά μαθήματα διαρκούν 1 – 1.30 ώρα ενώ τα ατομικά 40΄ μια φορά την εβδομάδα.

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους γίνονται εξετάσεις για την εξακρίβωση της προόδου των σπουδαστών του Ωδείου, που είναι υποχρεωτικές για όλους σύμφωνα με τον κανονισμό.

Δεν επιτρέπεται η διακοπή σπουδών το μήνα Μάιο.

Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις ημέρες αργίας, που ορίζει το Υπ. Πολιτισμού, δεν αντικαθίστανται.

Οι ημέρες αυτές αναφέρονται στο εορτολόγιο του Ωδείου.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

α) 15 Δεκεμβρίου έως τέλος Ιανουαρίου

β) Από 5 Μαΐου έως 30 Ιουνίου

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ EΘΝIΚOΥ ΩΔΕIOΥ

Η 28η Οκτωβρίου

Η 17η Νοεμβρίου (Ημέρα Πολυτεχνείου)

Των Χριστουγέννων (από την παραμονή μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου)

Των Τριών Ιεραρχών

Το Σάββατο της Αποκριάς

Καθαρή Δευτέρα

Η 25η Μαρτίου

Το πρωί της 3ης Απριλίου (επέτειος θανάτου του ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, ιδρυτή του Eθνικού Ωδείoυ)

1η Μαϊου

Το Πάσχα (από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και Κυριακή του Θωμά)

Του Αγίου Πνεύματος

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται με τρεις τρόπους:

1. Εφάπαξ κατά την εγγραφή με δικαίωμα έκπτωσης 5% επί των ετησίων διδάκτρων. Η έκπτωση ισχύει μέχρι και το μήνα Νοέμβριο.


2. Σε 10 ισόποσες δόσεις που καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα, με εξαίρεση την τελική δόση η οποία προκαταβάλλεται με τη δόση του Δεκεμβρίου.


3. Σε πέντε ισόποσες δόσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους:

1η δόση μαζί με την εγγραφή ή έως 30/9
2η δόση Από 5/10 έως 5/11
3η δόση Από 5/11 έως 20/12
4η δόση Από 7/1 έως 5/2
5η δόση Από 5/2 έως 5/4

Οι ανωτέρω χρονικές περίοδοι είναι απόλυτα καθοριστικές για την καταβολή της κάθε δόσης.

Σπουδαστής εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ωδείου από την προηγούμενη διδακτική περίοδο,υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων από το μήνα Σεπτέμβριο.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου εάν τα δίδακτρα μεταβληθούν λόγω αλλαγής τάξης ή επιπέδου, η διαφορά που θα προκύψει για το εναπομένον διάστημα σπουδών, θα υπολογίζεται αντίστοιχα.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων θα υπάρξει υπενθύμιση από τη Γραμματεία του Ωδείου και θα πρέπει η δόση να καλυφθεί άμεσα.

Ο σπουδαστής δεν πρέπει να οφείλει δίδακτρα προκειμένου να λάβει μέρος σε ετήσιες, προαγωγικές, κατατακτήριες ή απολυτήριες εξετάσεις.

Τα εξέταστρα καταβάλλονται το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.

Το δικαίωμα εγγραφής δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με δίδακτρα και δεν μεταφέρεται σε άλλη διδακτική περίοδο.

Καταβληθέντα δίδακτρα, δικαιώματα εγγραφής ή εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

Για τη λήψη ενδεικτικού Πτυχίου, Διπλώματος ή Πιστοποιητικού καταβάλλονται ιδιαίτερα τέλη.

Το μαθητικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές, γιατί σ’ αυτό καταχωρείται η βαθμολογία τους.

Ο σπουδαστής οφείλει:

Να παρακολουθεί ανελλιπώς και με συνέπεια τα μαθήματά του. Ο σπουδαστής που συστηματικά κάνει απουσίες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Πέραν των 8 αδικαιολόγητων απουσιών σε ειδικό ή υποχρεωτικό μάθημα, ο σπουδαστής στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στις απολυτήριες εξετάσεις.

Να λαμβάνει μέρος στις ετήσιες – προαγωγικές εξετάσεις.

Υποχρέωση ανάλογη έχει και ο υπό κατάταξη σπουδαστής.

Να συμμετέχει σε μαθητικές συναυλίες και μουσικά σύνολα, εφόσον προτείνεται από τον καθηγητή του.

Να σέβεται τους χώρους και τα μουσικά όργανα του Ωδείου.

Να ειδοποιεί τη Γραμματεία για τυχόν απουσία του.

Να είναι τουλάχιστον 5΄ πριν την ώρα του προγραμματισμένου μαθήματός του στο χώρο του Ωδείου.

Να διαβάζει τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον ειδικό πίνακα στην είσοδο του Ωδείου.

Να παρακολουθεί τις συναυλίες του Ωδείου προς απόκτηση πείρας και πολλαπλών μουσικών γνώσεων.

Διακοπή φοίτησης σπουδαστή θεωρείται δεδομένη κατόπιν συμπλήρωσης σχετικού εντύπου διαγραφής, που καταχωρείται στο Αρχείο Μητρώου Μαθητών την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα και ισχύει από τον επόμενο μήνα διδασκαλίας.

Διακοπή μήνα Μάιο δε γίνεται δεκτή.

Απαγορεύεται αυστηρά στον σπουδαστή να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με διδάσκοντες του Ωδείου.

Η συμμετοχή του σπουδαστή σε διαγωνισμούς, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις εκτός Ωδείου γίνεται μετά από έγκριση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε μαθητές και διδάσκοντες.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Ωδείου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΑΝΟ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΩΔΙΑ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΓΧΟΡΔΑ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΠΝΕΥΣΤΑ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

ΚΙΘΑΡΑ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΡΟΥΣΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΓΧΟΡΔΑ
ή ΚΡΟΥΣΤΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ Γ΄
ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΜΕΤΡΙΚΗ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ Γ΄
ΘΕΩΡΗΤ. ΠΑΡΑΔΟΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΡΜΟΝΙΟ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΩΔΙΚΗ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΑΡΜΟΝΙΑ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΣΟΛΦΕΖ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΦΟΥΓΚΑ (ΠΤΥΧΙΟ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ (ΔΙΠΛΩΜΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
© Copyright 2003-2012 Εθνικό Ωδείο Παράρτημα Γλυφάδας. All Rights Reserved. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ρένα Μπέκα